Normes de seguretat i recomanacions

Prepara la teua visita

 • És obligatori seguir en tot moment les normes d’ús de les atraccions i les indicacions del personal de socorrisme.
 • Hi ha disponible un dispensari amb metge i atenció de personal sanitari.
 • Podeu portar menjar i beguda, excepte llandes de conserva i de vidre.
 • Amb el seu consentiment, la nostra foto staff will take photos throughout the day. If you wish, you can purchase them as souvenir of your special day. Totes les altres fotos s'han destrossat fins a l'endem, en acord d'una data de seguretat.
 • Per motius de seguretat es prohibeix l’ús de les activitats amb tobogan a dones embarassades, a persones amb problemes cardíacs i a persones amb guixos o altres elements immobilitzadors.
 • Està prohibit l’ús de les instal·lacions aquàtiques amb roba no apta per al bany. La roba apta per al bany no pot portar, en cap cas, elements a la part posterior, com per exemple cremalleres.
 • Per motius de seguretat o per causes meteorològiques, la direcció del parc pot decidir evacuar el recinte. En este cas, l’usuari no pot reclamar la devolució total o parcial de l’entrada.
Imatge normativa
Imatge normativa
 • L’horari d’obertura i de tancament del parc i de les atraccions pot variar per motius tècnics, operatius o per inclemències meteorològiques.
 • Els preus indicats en la llista de tarifes generals són els vigents, excepte error tipogràfic. Els cupons de descompte o promocions només s’apliquen sobre les tarifes generals de dia complet.
 • Els menors de 4 anys necessiten aportar documentació acreditadora de l’edat perquè puguen gaudir del benefici de l’entrada gratuïta.
 • Els menors de 13 anys i els majors de 65 necessiten aportar documentació acreditadora de l’edat per a poder gaudir de la tarifa de xiquet/sènior.
 • Els menors de 13 anys han d’entrar al parc i anar sempre acompanyats d’un adult major de 18 anys. En el cas d’usuaris entre 13 i 18 anys, és necessari que un adult assumisca la responsabilitat sobre ells emplenant l’autorització corresponent en l’oficina d’informació.
 • El parc no es fa responsable dels object