Política de privacitat

 Imatge de portada de

AQUALANDIA ESPAÑA, S.A. [d’ara en avant AQUALANDIA], està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels Usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del Lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara en avant, la Política] AQUALANDIA informa els Usuaris de www.aqualandia.net, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.


AQUALANDIA es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinga perfecte coneixement del seu contingut.

Titularitat del Tractament

Les dades recaptades en el formulari del procés de compra, així com els recaptats en els formularis per a participar en els processos de selecció de personal oberts i publicats en el lloc web o perquè les seues dades siguen tingudes en compte en els processos de selecció ordinaris seran incorporats a Fitxers de AQUALANDIA ESPAÑA, S.A.

Ús i finalitats

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals dels visitants i compradors d’entrades és la gestió de la compra d’entrades on-line, així com l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i/o serveis.

En el cas que l’usuari no done la seua autorització, AQUALANDIA no podrà confirmar la compra ni, en compliment de la Llei, mantindre’l informat dels nostres productes, serveis i promocions. El termini de custòdia d’aquestes dades serà el marcat per la legislació fiscal i tributària.

D’altra banda, la finalitat de la recollida i tractament de les dades personals a través de currículum és gestionar la selecció del personal, assignació i promoció de llocs de treball. En aquest cas, el termini de custòdia dels currículums serà d’un any; transcorregut aquest termini sense que l’entitat s’haja posat en contacte amb els candidats, les dades curriculars seran destruïts.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AQUALANDIA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

Comunicació de les Dades

Les dades de l’usuari no seran cedides a tercers, excepte en els supòstos legalment establits, o quan la comunicació es limite al compliment de les finalitats manifestades.

Banners

En el site www.aqualandia.net els usuaris poden visualitzar bàners propis de l’empresa. No obstant això, AQUALANDIA es reserva el dret d’incorporar bàners d’una altra índole al Site sense comunicació prèvia als usuaris.

Drets dels Usuaris

L’Usuari podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició i limitació del tractament, així com presentar una queixa davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades i, eventualment, sol·licitar indemnitzacions davant els Tribunals ordinaris, mitjançant, en el seu cas, l’enviament de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del D.N.I., remesa a Delegat de Protecció de Dades, AQUALANDIA ESPAÑA, S. a., Partida Serra Gelada s/n, Benidorm (Alacant).

Ús de les xarxes socials

Els usuaris d’aquesta Web entenen que tota la informació aportada a través de xarxes socials (post, esments, comentaris, links, xat, vídeos, fotos, etc.) poden ser públics i, com a tal, utilitzats per tercers sobre els quals AQUALANDIA no té possibilitats tècniques de restricció.

Aquests tercers, sense autorització d’AQUALANDIA, poden utilitzar aquestes dades publicades pels usuaris, amb finalitats no directament relacionats amb els interessos de l’empresa, sense que, per això, es derive autorització, concessió, consentiment o mer coneixement d’aquests fets per part de AQUALANDIA.

Per tant, els usuaris han de ser conscients d’aquest fet, connatural a l’ús de la informació publicada a través de les Xarxes Socials. Totes les opinions i, en general, la informació publicada pels usuaris només representa l’opinió de qui ho aporta i no indiquen cap participació per part d’AQUALANDIA.

Pel que fa a la identificació dels usuaris que enllacen, comenten o realitzen post i aportacions (textos, vídeo, fotos, etc.) per part de les empreses gestores i titulars de les plataformes denominades “Xarxes Socials”, AQUALANDIA no pot assegurar el respecte de la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades i remet als usuaris a les Polítiques de Privacitat pròpies de cada xarxa social.

Pel que fa als continguts publicats en els espais de Xarxes Socials utilitzats per AQUALANDIA, es remet als usuaris a seguir les normes expressades anteriorment. En cas de dubtes sobre el processament de dades personals realitzades per AQUALANDIA a través de les Xarxes Socials, els usuaris poden posar-se en contacte amb l’entitat, a través de l’adreça dpo@aqualandia.net.

La mateixa adreça podrà ser utilitzada en qualsevol cas per a l’exercici dels drets contemplats per la legislació espanyola en matèria de Protecció de Dades (dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació).