Recomanacions

Recomanacions

 • Les dates i els horaris d’obertura i tancament del parc o de tancament temporal de les atraccions es poden modificar per motius meteorològics.
 • L’import de l’entrada no és reemborsable en cap circumstància.
 • Per motius de seguretat, hi ha restriccions d’accés a algunes  atraccions per estatura.
 • No es permet l’entrada al parc de menors de 13 anys que no vagen acompanyats de persones majors de 18 anys.
 • És imprescindible que els xiquets i les persones que no sàpien nadar estiguen sempre sota la supervisió d’un adult que sàpia nadar.
 • Es prohibeix l’entrada al parc d’animals, excepte en el cas de gossos guia. Disposem de recintes habilitats per a la custòdia d’animals domèstics. Recomanem consultar la disponibilitat de places.
 • No es permet banyar-se ni fer ús de les instal·lacions aquàtiques amb roba que no siga exclusiva de bany. No es permet entrar a l’aigua amb roba de carrer. Els xiquets han de dur banyador i bolquers (en cas que necessiten dur-ne).
 • Per motius d’higiene i seguretat, no es permet entrar al recinte amb recipients de vidre i pots de llanda. A més, està prohibit beure, menjar i fumar en les àrees aquàtiques i també en les altres zones del recinte on expressament s’indique esta prohibició.
 • Per raons higièniques, es recomana dutxar-se abans d’entrar a les atraccions.
 • Per seguretat, es recomana als usuaris de les atraccions que no duguen collarets, ulleres, rellotges, arracades, anells, pírcings ni cap objecte metàl·lic.
 • No es permet saltar-se la fila o guardar lloc a altres persones. Després de gaudir d’una atracció, cal eixir-ne i esperar novament el torn en cas de voler repetir l’ús de l’atracció.
 • Useu cremes solars tant abans com durant l’estada al parc. Eviteu l’exposició al sol.
 • Per raons de seguretat, no es fa ús de la megafonia per a la cerca de persones extraviades.
 • Pareu atenció especial a les vostres pertinences. Aqualandia Benidorm no pot responsabilitzar-se de la pèrdua o dels danys que puguen patir durant la vostra estada en el parc. Vos recomanem que useu les consignes de lloguer que tenim a la vostra disposició.
 • Aqualandia Benidorm es reserva el dret d’admissió i de fer que abandonen les instal·lacions les persones que contravinguen a les normes esmentades o que incórreguen en les situacions següents:
  • Pertorbació de l’ordre amb conductes que incomoden o que afecten el gaudi d’altres visitants.
  • Ús inadequat de tiquets.
  • Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d’embriaguesa.
  • Cometre actes vandàlics o causar danys en les instal·lacions del recinte; fer cas omís de les indicacions donades en les atraccions o desobeir de manera reiterada les indicacions dels socorristes o de qualsevol altre treballador del parc.

Telèfon

Digital Marketing. This project has been developed by Grupo Enfoca: Digital Marketing Alicante